جلسات خصوصی منتورینگ

اگر در زمینه های: کشف رسالت فردی و یا ارتباط بهتر با شهود نیاز به یک راهنما و بلد راه دارید می توانید با من تماس بگیرید.

 

جلسات تخصصی در زمینه هدایت شما برای شنیدن صدای درونتان، ۹۰ دقیقه است که از طریق تماس تلفنی یا تماس اینترنتی از اپلیکیشن های واتساپ و یا ایمو ( با هماهنگی طرفین) برگزار می شود.

هزینه این جلسات راهنمایی ۱۵۰ هزار تومان است.

پس از واریز، تصویر فیش واریزی، نام نام خانوادگی و شماره تماس خودتان را به همراه زمانهای آزاد یک هفته آینده خود را به من ایمیل می زنید تا برای ساعت جلسات با هم هماهنگ شویم.

منتورینگ : مشاوره آموزش حمایت مسیریابی انگیزش کوچینگ

 

شماره کارت بانک ملی جهت واریز:


۶۰۳۷-۹۹۱۸-۲۴۱۰-۹۸۴۱

به نام مرضیه سخاوتی