جک کانفیلد

"EFT is the most powerful new transformational technology to come along in years..." Jack Canfield co-author of Chicken Soup for the Soul

ئی اف تی یکی از قویترین متدهای تغییری است که تاکنون دیده ام.

Jack Canfield

co-author of Chicken Soup for the Soul

وین دایر

“شک خود را کنار بگذارید. ئی اف تی واقعا کار می کند. من آن را امتحان کرده ام و نتایج شگفت انگیزی روی زندگی خودم گرفته ام.”

Dr. Wayne W. Dyer

author of Wishes Fulfilled

لوییز هی

“معتقدم یک راه ساده و مخصوص اما جادویی را یاد گرفته ام. ”

louise L. Hey

author of you can heal your life

جو ویتال

“ئی اف تی نشان می دهد چگونه ریشه مشکلات احساسی و فیزیکی را پیدا کنیم، مشکلاتی که مانع زندگی ما هستند. ”

 

Dr. Joe Vitale

 

author of The Attractor Factor