ویدئوهای آموزشی هر هفته را می توانید در کانال آپارت من و کانال یوتیوب من مشاهده کنید.

 

.

تغییر باورهای محدودکننده
ای اف تی و هدف