چرا چرخ زندگیتان نمی چرخد؟

آیا تاکنون حس کرده اید که وقتی درگیر کاری می شوید ناخودآگاه از جنبه های دیگر زندگی غافل می شوید و این غفلت پس از مدتی شما را دچار ناراحتی و اضطراب می کند؟ برایتان پیش آمده است که حس کنید در جایی چرخ زندگیتان لنگ می زند؟ آیا چرخ زندگیتان خوب می چ…

چرا به برخی اهدافم می رسم و به بعضی نمی رسم؟

تاکنون پیش آمده است که برای خود هدفی انتخاب کنید، تمام نیروی اراده تان را به کار بگیرید، تمام مثبت نگری خود را فعال کنید، قوه تصورتان را به کار بیندازید ولی به چیزی که می خواهید نرسید؟ چگونه است که بعضی از اهداف بدون برنامه ریزی های سخت و …

چگونه به بهترین حالت ممکن نگران شویم؟

تعجب نکنید. می خواهم دقیقا یادتان بدهم که چگونه باید نگران بشویم. نگرانی بخش جدایی ناپذیر از زندگی است. هرچقدر هم مثبت اندیش باشید و ذهن تربیت شده ای داشته باشید نمی توانید نگران نشوید. نگرانی می تواند نقطه شروع خوبی برای فعالیت درست باش…