,

چگونه یک لیست ارزشی بنویسیم؟

چگونه ارزشهای درونی مانع دسترسی شما به برخی از اهدافتان می شوند؟ سارا خانمی بود 30 ساله که برای مهاجرت به کشوری دیگر دچار تردید بود از این رو به یک مربی مراجع کرده بود. در جلسه کوچینگ تلفنی وی به مربی اش اظهار کرد که سالهاست تصمیم به م…

آتش درونتان را شعله ور کنید.

چگونه انگیزه مان را بیشتر کنیم: مثال شماره 1: فرض کنید آنقدر گرفتار و درگیر هستید که مرتب کردن خانه یا اتاق کارتان به یک کابوس بدل شده است. سناریوی اشتباه: هدف گذاری می کنید و به خودتان قول می دهید تمام آخر هفته را به تمیزکردن بپردازید و همه چیز را مرتب کنید. ب…

اقتدار در حرکت به سمت اهداف

خلاصه این مقاله: (با خواندن خلاصه مقاله، نیازی نیست کل مقاله را بخوانید) هرگز آن کارهایی را که از اهمیتی به سزا برخوردارند، برای کارهایی که اهمیت کمتری دارند قربانی نکنید. فکر کنید  یکی از اهداف شما نوشتن یک کتاب 300 صفحه ای در پایان این ماه اس…

"ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺜﺒﺖ positive thinking ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻛﻨﺪ"

ﺑﺎﮔﻮﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ : ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻱ ، ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ،ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ« ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺜﺒت» ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺁﻧﺎﻥ ﺳﻌﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ، ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻓﻜﺎﺭﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ…

هدف یا رویه؟ مسئله این است

هدف گذاری را فراموش کنید. در عوض بر این نوشته تمرکز کنید. همه ما چیزهایی داریم که می خواهیم در زندگیمان به آنها برسیم. تناسب اندام، موفقیت در کسب و کار، تشکیل خانواده، نوشتن یک کتاب پرفروش، فهرمان شدن و چیزهایی شبیه به اینها. و برای بسیاری از ما …

چرا چرخ زندگیتان نمی چرخد؟

آیا تاکنون حس کرده اید که وقتی درگیر کاری می شوید ناخودآگاه از جنبه های دیگر زندگی غافل می شوید و این غفلت پس از مدتی شما را دچار ناراحتی و اضطراب می کند؟ برایتان پیش آمده است که حس کنید در جایی چرخ زندگیتان لنگ می زند؟ آیا چرخ زندگیتان خوب می چ…

چرا به برخی اهدافم می رسم و به بعضی نمی رسم؟

تاکنون پیش آمده است که برای خود هدفی انتخاب کنید، تمام نیروی اراده تان را به کار بگیرید، تمام مثبت نگری خود را فعال کنید، قوه تصورتان را به کار بیندازید ولی به چیزی که می خواهید نرسید؟ چگونه است که بعضی از اهداف بدون برنامه ریزی های سخت و …

چگونه به بهترین حالت ممکن نگران شویم؟

تعجب نکنید. می خواهم دقیقا یادتان بدهم که چگونه باید نگران بشویم. نگرانی بخش جدایی ناپذیر از زندگی است. هرچقدر هم مثبت اندیش باشید و ذهن تربیت شده ای داشته باشید نمی توانید نگران نشوید. نگرانی می تواند نقطه شروع خوبی برای فعالیت درست باش…