چرا به کوچینگ نیاز داریم؟ (قسمت اول)

  چرا به کوچینگ نیاز داریم و چرا از آن برای خودمان استفاده نمی کنیم؟ نویسنده: دکتر اورلی لورنس (Aurelie laurence PhD) Professional business and life coach الف) چرا مردم فکر می کنند به کوچینگ نیاز دارند؟ آیا نیاز دارند؟ چند نفر از دوس…

به این 7 دلیل شما نیاز به یک کوچ دارید:

کوچینگ یک مفهوم نامتعارف نیست: در ورزش نقش کوچ(مربی) برای توسعه تواناییهای قهرمان یا تیم کلیدی است. ورزشکار اگر متعهد به بهبود و پیشرفت باشد قطعا به کوچ(مربی) نیاز دارد! آنها تشخیص می دهند که تواناییها یا استعدادهای بالفعلی دارند و می خواهند…

آیا می دانید چگونه می توان از خدمات یک کوچ (coach) بهره برد؟

اول: کافی است بدانم برای چه چیزی باید با یک کوچ تماس بگیرم و تقاضای کمک کنم؟ شاید هدف من کم کردن 5 کیلو اضافه وزنی است که تحت هیچ روش دیگری کم نشده است. شاید نیاز دارم بدانم در کجای رابطه ام با نامزدم هستم و آیا باید این رابطه را ادامه بدهم ی…