تصویر من از خودم

 

تصویر ذهنی شما از خودتان چگونه است؟ وقتی به آینده خودتان فکر می کنید چه می‌بینید؟ آیا این تصویر یک تصویر موفق است یا یک تصویر ضعیف؟

 
 
 
 
 

تصویر ذهنی من از خودم یک زن موفق، رهبر، کمک کننده به دیگران و یک الگوست. همیشه می‌خواستم به سمت این تصویر حرکت کنم و موفق هم بودم. اما این تصویر ذهنی در یک موقعیت بر علیه من کار می‌کرد و من این را نمی‌دانستم!!!

کشف این موضوع به من کمک کرد با احساس بهتری به سمت اهدافم حرکت کنم. در این فایل صوتی من به شما از اشکال تصاویری شبیه به این می‌گویم.

 

.

تصویر شما از خودتان چگونه است؟

در کامنتهای این صفحه بنویسید شما چطور در مورد خودتان فکر می کنید؟

دانلود فایل صوتی