نوشته‌ها

رسالت و چشم انداز

سوال و جواب مربوط به دوره رسالت فردی

/
تحقق بخشیدن به افسانه ی شخصی یگانه وظیفه ی آدمیان است. همه چیز…