نوشته‌ها

چطور با انگیزه بمانیم

آتش درونتان را شعله ور کنید.

/
چگونه انگیزه مان را بیشتر کنیم: مثال شماره 1: فرض کنید آنقدر گرفت…

چرا چرخ زندگیتان نمی چرخد؟

/
آیا تاکنون حس کرده اید که وقتی درگیر کاری می شوید ناخودآگاه از جن…

چرا به برخی اهدافم می رسم و به بعضی نمی رسم؟

/
تاکنون پیش آمده است که برای خود هدفی انتخاب کنید، تمام نیروی اراد…

به این 7 دلیل شما نیاز به یک کوچ دارید:

/
کوچینگ یک مفهوم نامتعارف نیست: در ورزش نقش کوچ(مربی) برای تو…