نوشته‌ها

تغییر باورهای محدودکننده

هفت قانون معنوی پول

/
پول یکی از اشکال انرژی است که کمبود آن می تواند نشانه عدم همترا…

اندر مزایای چاقی!!

/
اندر مزایای چاقی!! چاقی چیست؟ چاقی وضیعت پزشکی است که بافت چر…

نوشته های من درمورد باور (1)

/
?  یک قاب یا پنجره دید، طرح پیچیده ای از عقاید و باورها و ار…

اشتباهی که 87 درصد افراد در رسیدن به اهدافشان انجام می دهند.

/
چرا وقتی هدفی را تعیین می کنیم به آن نمی رسیم؟ چرا انگیزه ای …

هدف یا رویه؟ مسئله این است

/
هدف گذاری را فراموش کنید. در عوض بر این نوشته تمرکز کنید. همه…

چرا به برخی اهدافم می رسم و به بعضی نمی رسم؟

/
تاکنون پیش آمده است که برای خود هدفی انتخاب کنید، تمام نیروی اراد…