نوشته‌ها

درسهایی از ژنرال افسانه ای، سان تزو: چگونه استراتژی های نظامی را برای ساختن عادات بهتر استفاده کنیم؟

/
سان تزو یک استراتژیست جنگی افسانه ای در چین باستان بود. همچنی…

چرا چرخ زندگیتان نمی چرخد؟

/
آیا تاکنون حس کرده اید که وقتی درگیر کاری می شوید ناخودآگاه از جن…

چرا به برخی اهدافم می رسم و به بعضی نمی رسم؟

/
تاکنون پیش آمده است که برای خود هدفی انتخاب کنید، تمام نیروی اراد…

چرا به کوچینگ نیاز داریم؟ (قسمت اول)

/
  چرا به کوچینگ نیاز داریم و چرا از آن برای خودمان استفا…

آیا می دانید چگونه می توان از خدمات یک کوچ (coach) بهره برد؟

/
اول: کافی است بدانم برای چه چیزی باید با یک کوچ تماس بگیرم و تقاضا…