نوشته‌ها

هدف گذاری را فراموش کنید. در عوض بر این نوشته تمرکز کنید.

/
  همه ما چیزهایی داریم که می خواهیم در زندگیمان به آنها برسیم. …