نوشته‌ها

درسهایی از ژنرال افسانه ای، سان تزو: چگونه استراتژی های نظامی را برای ساختن عادات بهتر استفاده کنیم؟

/
سان تزو یک استراتژیست جنگی افسانه ای در چین باستان بود. همچنی…

هدف گذاری را فراموش کنید. در عوض بر این نوشته تمرکز کنید.

/
  همه ما چیزهایی داریم که می خواهیم در زندگیمان به آنها برسیم. …

چرا به برخی اهدافم می رسم و به بعضی نمی رسم؟

/
تاکنون پیش آمده است که برای خود هدفی انتخاب کنید، تمام نیروی اراد…