نوشته‌ها

کوچینگ coaching به زبان ساده

/
کوچینگ یا مربیگری coaching کوچ با تلفظ « کُچ،coach » و نه کوچ …

موفقیت به همراه یک کوچ coach

/
چیزهای خیلی کمی هستند که به قدرتمندی دو آدمی باشند که بازوهایشان ر…