نوشته‌ها

هدف یا رویه؟ مسئله این است

/
هدف گذاری را فراموش کنید. در عوض بر این نوشته تمرکز کنید. همه…