نوشته‌ها

اهداف

ترس‌هایتان را مشخص کنید و نه اهدافتان را

/
ترس‌هایتان را مشخص کنید و نه اهدافتان را برداشتی آزاد از تدتاک تیم…

هدف گذاری را فراموش کنید. در عوض بر این نوشته تمرکز کنید.

/
  همه ما چیزهایی داریم که می خواهیم در زندگیمان به آنها برسیم. …

اشتباهی که 87 درصد افراد در رسیدن به اهدافشان انجام می دهند.

/
چرا وقتی هدفی را تعیین می کنیم به آن نمی رسیم؟ چرا انگیزه ای …

چگونه یک لیست ارزشهای فردی بنویسیم؟

/
چگونه ارزشهای فردی مانع دسترسی شما به برخی از اهدافتان می شوند؟…

هدف یا رویه؟ مسئله این است

/
هدف گذاری را فراموش کنید. در عوض بر این نوشته تمرکز کنید. همه…

چرا به برخی اهدافم می رسم و به بعضی نمی رسم؟

/
تاکنون پیش آمده است که برای خود هدفی انتخاب کنید، تمام نیروی اراد…