نوشته‌ها

درسهایی از ژنرال افسانه ای، سان تزو: چگونه استراتژی های نظامی را برای ساختن عادات بهتر استفاده کنیم؟

/
سان تزو یک استراتژیست جنگی افسانه ای در چین باستان بود. همچنی…