نوشته‌ها

اهداف

ترس‌هایتان را مشخص کنید و نه اهدافتان را

/
ترس‌هایتان را مشخص کنید و نه اهدافتان را برداشتی آزاد از تدتاک تیم…

چگونه یک لیست ارزشهای فردی بنویسیم؟

/
چگونه ارزشهای فردی مانع دسترسی شما به برخی از اهدافتان می شوند؟…

هدف یا رویه؟ مسئله این است

/
هدف گذاری را فراموش کنید. در عوض بر این نوشته تمرکز کنید. همه…